lördag 7 februari 2009

Välkommen till Piratpartiet

Jag insåg ikväll att jag fäller mig själv med mina egna argument.
Jag tänker främst på informationen om Piratpartiets organisation, så här är ett utkast till en folder/pamflett/pdf som kan ges till nya Pirater. OBS OBS OBS detta är inte en officell publikation för Piratpartiet, detta är en personlig brainstorm av mig enbart. Tanken är att detta kanske kan leda till en informationsfolder till nya medlemar iframtiden. Kanske tas allt med, kanske revideras något, kanske tas allt bort. Det är det som är det fina med deltagar-kulur.
Så jag uppmanar er; kom med kritik och hur texten kan förändras. Jag vill inte på nått sätt hävda att jag är en copywriter.

Kanske borde det hela läggas på någon wiki längre fram..

....

Hej och välkommen till Piratpartiet. Den här informationen berör inte vad partiets ideologiska åsikter, det är något vi vet att du redan har tagit del av innan du gick med, utan hur partiet fungerar organisatoriskt.

Aktivsm
Piratpartiet fungerar efter en decentraliserad modell, våra hierarkiska poster såsom valkretsledare och kommunledare har väldigt lite beslutande makt om hur vi medlemmar väljer att utöva vår aktivism.
För aktivism är själva motorn i partiet, vi vill inte att du ska vänta tills nästa årsmöte för att få klartecken för dina idéer på hur vårat budskap nå fram till våra väljare. En bra tummregel hos oss är "Om tre pirater eller fler vill göra något, så gör det". Så länge det är i riktlinje med partiet agenda så är det mesta ok.

Du i en decentraliserad organisation
Att aldrig varit delaktig i en decentraliserad organisation kan vara väldigt förvirrande och skapa en del frustiation innan man har tagit sig över den första puckeln. Hela organisationen bygger på en deltagar-kultur, vi vill helst inte säga till dig vad du ska göra, vi kommer självklart komma med en del förslag om vad som bör göras, men ser hellre att du tänker till och bidrar med det du själv anser kunna bidraga med.
För folk som har jobbat med Open Source projekt faller det hela sig ganska naturligt, för en person som aldrig har varit i närheten av något liknande finns det tyvärr en lite inlärnings process att genom gå.
Tänk dig ett stort projekt med många delmål. Det finns ingen människa i världen som kan (eller ska för den delen) som kan ta på sig ansvaret att genomföra alla delmål.
I en "vanlig" organisation (Katedralisk-organisation på fackspråk) finns oftast en projektledare som har det övergripande ansvaret och en beslutanderätt. Den delegerar oftast varje delmål till en "underordnat" som i sin tur delegerar som i sin tur delegerar. Nackdelen med en sådan är att den oftast leder till likriktning, visst når man målet men bara det. En annan aspekt är att det personliga ansvaret faller bort, man följde bara order.
I en decentraliserad-organisation (Bazaar-organisation på fackspråk) finns ingen sådan projektledare utan personer som anser sig kunna bidraga kommer in och gör det. Man kan kalla det för en organiserat kaos. Detta leder i slutänden att målet man satt upp oftas nås och passeras. Eftersom alla bidrar med tankar och idéer reverideras målet till något bättre med tiden.

En tankemiss man gärna gör i början är att man ställer frågan "Men om ingen projektledare finns, vem har då ansvaret?".
Svaret på den frågan är: Du, och alla andra som bidrar till projektet, och har kommer den fundamentala skillnaden: Du kan bara stå ansvarig för ditt bidrag till projektet och inget annat.
För projektets helhet betyder det själv-sansering, alla är ansvariga för sin del så alla strävar efter fulländing. På ett personligt plan betyder det att du inte behöver ta ansvar för delar du inte har tagit del i och leder till en väldig etisk och moralisk lättnad.
Nu har texten fokuserat väldigt mycker på ansvars biten som är tyvärr en del som måste tas för att kunna greppa hur ett decentialsierad organisation fungerar.
Att prata om personligt ansvarig kan skrämma många ibörjan men som sagt poängterat innan; du är bara ansvarig för det du själv vill vara ansvarig för, inget annat.

Hur går jag till väga:
Först och främst börja med att gå in på piratpartiets hemsida (www.piratpartiet.se) och kika igenom siten. Ta ett kik i ditt lokala forum och se om något händer, i de större valkretsarna finns oftas diverse olika undergrupper och subgrupper, Göteborgspiraterna har tex minitruth.org som är en wiki-baserad informations-site som innehåller tankar på projekt, idéer och träffar om vad som händer i Göteborgs området, kanske finns det nått liknade i din närhet?
Eller är kanske du den som kan dra igång något liknade i din närhet?

Anmäl din närvaro, Piratparitet bygger väldigt mycket runt internet och tyvärr kan vi inte se att just du har blivit medlem och kan inte aktivera dig förens du själv väljer att göra så. I en "normal" organisation hade du antagligen blivit övertalad/sökt upp en lokalt-möte och där blivit medlem, och därifrån fått information om vad som saknas/behöver göras. Vi har inte den möjligheten, vi kommer aldrig veta/kunna övertala just dig att ta en del i ett projekt. Allt hänger på att du tar ett steg fram och säger att du gärna kan ta på dig en sak, eller har en bra idé. Fråga, kom med idéer, ifrågasätt och utför din idéer, framför allt ge inte upp.
Piratpartiet skiljer sig väldigt mycket mot andra partier på just den biten, vi bygger på en deltagar-kultur där alla bidrar.


fortsättning följer...


(såga gärna)

2 kommentarer: